Pemencaran alat perkembangbiakan secara anemokori mempunyai ciri-ciri, antara lain

Pemencaran alat perkembangbiakan secara anemokori mempunyai ciri-ciri, antara lain
(1) biji kecil dan ringan
(2) biji berambut atau berbulu
(3) biji bersayap
(4) buah bersayap

Jawaban:

Pembahasan:

Source:

Topik:
REPRODUKSI PADA SPERMATOPHYTA