Segitiga ABC mempunyai koordinat titik A(-2, -8), B(4, -3), dan

fahmyalhafidz.com – Segitiga ABC mempunyai koordinat titik A(-2, -8), B(4, -3), dan C(1, 4). Jika pangkal koordinat berpindah ke titik (-3,-5), koordinat titik A, titik B, dan titik C yang baru berturut-turut adalah …. a. (-5,-13), (1,-8), dan (-4,-1) b. (-1,-3), (1, 2), dan (4, 9) c. (1,-3), (1,2), dan (2, -1) d. (1,-3), (7,2), dan (4, 9)
segitiga-abc-mempunyai-koordinat-titik-a-2-8-b-4-3-dan