Jika a dan b merupakan akar-akar persamaan kuadrat 4x^2 – 2x

jika-a-dan-b-merupakan-akar-akar-persamaan-kuadrat-4x-2-2x
Jika a dan b merupakan akar-akar persamaan kuadrat 4x^2 – 2x – 9 = 0, persamaan kuadrat yang akar-akarnya (a + 1) dan (b + 1) adalah