Salah satu fitohormon berikut yang mempunyai peranan penting dalam pemasakan buah adalah

Salah satu fitohormon berikut yang mempunyai peranan penting dalam pemasakan buah adalah
(A) asam absisat
(B) sitokinin
(C) giberelin
(D) gas etilen
(E) auksin