Suatu larutan buffer dibuat dengan cara mencampurkan 0,6 mol asam asetat

Suatu larutan buffer dibuat dengan cara mencampurkan 0,6 mol asam asetat dan 0,2 mol NaOH dalam 500mL larutan (Ka CH3COOH = 5 x 10-5). pH larutan tersebut adalah
A. 2
B. 3
C. 4
D. 5
E. 6

C. 4