Takson terendah yang menempatkan orang utan dan manusia dalam kedudukan yang sama adalah

Takson terendah yang menempatkan orang utan dan manusia dalam kedudukan yang sama adalah
A. Jenis
B. Marga
C. Suku
D. Bangsa
E. Kelas

C. Suku