Berikan contoh upaya penyelesaian terhadap ancaman di

Berikan contoh upaya penyelesaian terhadap ancaman di bidang politik!
Jawab:
Berikut upaya penyelesaian ancaman di bidang politik.
a. Pelaksanaan tugas dan wewenang lembaga negara dengan baik.
b. Menyelaraskan antara hak dan kewajiban warga negara dengan baik.
c. Mengutamakan kepentingan dan kehendak rakyat.
d. Menegakkan kehidupan negara yang demokratis.
e. Melaksanakan hubungan kerja sama politik dengan negara lain yang bersih dan sehat.
—————-#—————-