Legendha Gunung Kemukus utawa luwih kawentar kanthi

Legendha Gunung Kemukus utawa luwih kawentar kanthi aran legendha Pangeran Samodra iku asale utawa ngrembaka ing Desa Pendhem, Kecamatan Sumberlawang, Kabupaten Sragen. Ing Gunung Kemukus iku ana kuburan utawa makam kramat Pangeran Samodra sing saben malem Jumuwah mesthi ditekani/dijiyarahi wong saka ngendi-endi papan. Gunung Kemukus Iku wujude mung gunung anakan. Jeneng “Kemukus” iku sejatine jeneng wit kemukus, wit kang wujude kaya wit ringin, nanging ora duwe sulur.
……
Gunung Kemukus diarani kramat amarga ….
A.mapan ing Desa Pendhem
B.akeh wong sing teka saka ngendi-endi
C.ana makam kramat Pangeran Samodra
D.ana wit ringin sing ora ana sulure
E.Pangeran Samodra iku wong sekti
Wangsulan:
Gunung Kemukus diarani kramat amarga ana makam kramat Pangeran Samodra.
Jawaban: C
—————-#—————-