Pangeran Salingsingan mlayu ngulon nganti tekan Kraton

Pangeran Salingsingan mlayu ngulon nganti tekan Kraton Kebon Agung (saiki Pemalang). Ing Kraton Agung kekarone padha-padha kelangan lacak.
…..
Unsur intrinsik sing katon sajroning pethikan crita rakyat kasebut yaiku ….
A.penokohan
B.tema
C.alur
D.latar
E.amanat
Wangsulan:
Unsur intrinsik sing katon sajroning pethikan crita rakyat kasebut yaiku latar.
Jawaban: D
—————-#—————-