Kasusu arsa weruh, Cahyaning Hyang kinira yen karuh, Ngarep-arep

Kasusu arsa weruh,
Cahyaning Hyang kinira yen karuh,
Ngarep-arep urup arsa den kurebi,
Tan wruh kang mangkono iku,
Akale keliru enggon.
……
Tegese tembung “arsa” yaiku ….
A.nindakake
B.pangarep-arep
C.ndedonga
D.Gusti
E.layang raja
Wangsulan:
Tegese tembung “arsa” yaiku pangarep-arep.
Jawaban: B
—————-#—————-