Kasusu arsa weruh, Cahyaning Hyang kinira yen karuh, Ngarep-arep

Kasusu arsa weruh,
Cahyaning Hyang kinira yen karuh,
Ngarep-arep urup arsa den kurebi,
Tan wruh kang mangkono iku,
Akale keliru enggon.
…..
Surasane tembang kasebut yaiku ….
A.pangrasa was-was kang tansah sumendhe ing ati
B.kepengin antuk anugrahing Gusti kanthi cara sing salah
C.bisa urip tentrem kanthi budi pakarti
D.nggayuh kamulyaning Gusti kanthi ngolah rasa
E.kudu tresna asih marang sapadha
Wangsulan:
Surasane tembang kasebut yaikukepengin antuk anugrahing Gusti kanthi cara sing salah.
Jawaban: B
—————-#—————-