Ing tembang Gambuh, gatra kang guru lagune

Ing tembang Gambuh, gatra kang guru lagune tiba swara suku utawa u yaiku gatra kaping ….
A.1, 2, lan 3
B.2, 3, lan 4
C.3, 4, lan 5
D.1, 2, lan 4
E.1, 2, lan 5
Wangsulan:
Ing tembang Gambuh, gatra kang guru lagune tiba swara suku utawa u yaiku gatra kapingĀ 1, 2, lan 4.
Jawaban: D
—————-#—————-