Tembang macapat kalebu kasusastran Jawa kang kaiket

Tembang macapat kalebu kasusastran Jawa kang kaiket karo paugeran arupa ….
A.lelewaning basa
B.unsur intrinsik tembang
C.nilai kang kakandhut ing tembang
D.wos surasa ing tembang
E.guru gatra, guru lagu, lan guru wilangan
Wangsulan:
Tembang macapat kalebu kasusastran Jawa kang kaiket karo paugeran arupa guru gatra, guru lagu, lan guru wilangan.
Jawaban: E
—————-#—————-