Puncak laku spiritual miturut Serat Wedhatama yaiku

Puncak laku spiritual miturut Serat Wedhatama yaiku ….
A.tumindak becik lan mangreteni wong liya
B.golek bandha sakakehe
C.seneng weweh marang sapadha
D.ngurmati wong tuwa lan guru
E.manunggaling kawula Gusti
Wangsulan:
Puncak laku spiritual miturut Serat Wedhatama yaiku manunggaling kawula Gusti.
Jawaban: E
—————-#—————-