Nalika utusane Kyai Anggaspati krungu wangsulane para

Nalika utusane Kyai Anggaspati krungu wangsulane para warga lan katrangane Kyai Konang, malah tambah nesu. Nanging dheweke tetep meneng amarga taksih ngajeni Kyai Konang. Utusan Kyai Anggaspati banjur pamitan ninggalake Desa Bekonang. Anane kedadean kuwi, Kyai Konang lan warga Bekonang wis padha nerka bakal ana kedadean sing elek. Kabeh wis padha ngrasa, amarga Kyai Anggaspati kuwi menawa duwe panjalukan kudu katurutan lan jiwane srakah.
Bener apa sing diwedeni warga Bekonang. Sawise pirang-pirang dina, Kyai Anggaspati teka karo andhahane nggoleki Kyai Konang. Ora angel dheweke nggoleki Kyai Konang amarga saben wong saka bocah cilik nganti wong tuwa mesthi ngreti omahe Kyai.Konang. Sabanjure Kyai Anggaspati lan andhahane ditampa apik dening Kyai Konang. Ana patemon, kuwi Kyai Anggaspati matur kepengin njaluk Desa Bekonang supaya dadi duweke.
…….
Kepiye carane panulis nggambarake watake Kyai Anggaspati ing crita kasebut?
Wangsulan:
Paraga kasebut digambarake kanthi solah bawane.
—————-#—————-