Nyai Pedaringan kang jejuluk Nyai Widuri urip

Nyai Pedaringan kang jejuluk Nyai Widuri urip dhewekan karo bayi kang isih ana ing wetenge. Nganti tekan patine, Nyai Widuri tetep dadi randha. Saiki jeneng Widuri digunakake kanggo jeneng desa kasebut, amarga Nyai Widuri tau urip ning kono. 
……
Pethikan crita ing dhuwur kalebu ing alur crita yaiku ….
A.pangenalan paraga crita
B.wiwitane prastawa
C.klimaks
D.pucuking masalah utawa konflik
E.pungkasan
Wangsulan:
Pethikan crita ing dhuwur kalebu ing alur crita yaiku pungkasan.
Jawaban: E
—————-#—————-