Crita rakyat kang isine ngenani dewa-dewi, wong

Crita rakyat kang isine ngenani dewa-dewi, wong kang nduweni kasekten, utawa nyritakake bab gaib diarani ….
A.mite
B.legendha
C.wiracarita
D.sage
E.fabel
Wangsulan:
Crita rakyat kang isine ngenani dewa-dewi, wong kang nduweni kasekten, utawa nyritakake bab gaib diarani mite.
Jawaban: A
—————-#—————-