Dalam teknik kontras, frasa melodi pada frasa

Dalam teknik kontras, frasa melodi pada frasa tertentu diubah sedemikian rupa sehingga terdengar berlawanan dengan ….
A.melodi pertama
B.refrain
C.chorus 
D.verse
E.melodi terakhir
Pembahasan:
Dalam teknik kontras, frasa melodi pada frasa tertentu diubah sedemikian rupa sehingga terdengar berlawanan dengan melodi pertama.
Jawaban: A