Saka tembang Sinom ing ngarep, golekana tegese

Saka tembang Sinom ing ngarep, golekana tegese tembung-tembung angel ing ngisor iki! Sawise negesi tembung, banjur tulisen isine tembang kasebut!
1.Nuladha
2.Tumrape
3.Ngeksiganda
4.Kepati
5.Amarsudi
6.Sudane
7.Pinesu
8.Tapa brata
9.Tanapi
10.Siyang
11.Ratri
12.Amamangun
13.Karyenak
14.Tyasing
15.Sasama
16.Utama
Wangsulan:
1.Nuladha : Nyonto
2.Tumrape : Kanggo
3.Ngeksiganda : Mataram
4.Kepati : Temen
5.Amarsudi : Tekun/ngudi
6.Sudane : Nyudo
7.Pinesu : Nganggo cara/dalan
8.Tapa brata : Tapa/prihatin
9.Tanapi : Kang dilakoni
10.Siyang : Awan
11.Ratri : Bengi
12.Amamangun : Gawe Karya
13.Karyenak : Lelaku, Solah tingkahe
14.Tyasing : Ati tentrem
15.Sasama : Pepadha
16.Utama : Becik, linuweh
—————-#—————-