Himpunan penyelesaian dari persamaan cos (2x +

Himpunan penyelesaian dari persamaan cos (2x + 10°) = cos 70°, untuk 0 ≤ x ≤ 360° adalah ….
Jawab:
cos (2x + 10°) = cos 70°, sehingga diperoleh:
1)2x + 10° = 70° + k . 360°
2x = 60° + k . 360°
x = 30° + k . 180°
k = 0 → x = 30° + 0 . 180° = 30°
k = 1 → x = 30° + 1 . 180° = 210°
k = 2 → x = 30° + 2 . 180° = 390° (TM)
2)2x + 10° = -70° + k . 360°
2x = -80° + k . 360°
x = -40° + k . 180°
k = 1 → x = -40° + 1 . 180° = 140°
k = 2 → x = -40° + 2 . 180° = 320°
k = 3 → x = -40° + 3 . 180° = 500°(TM)
Jadi himpunan penyelesaiannya adalah {30°, 140°, 210°, 320°}
—————-#—————-