Diketahui barisan aritmetika 3, 19, 35, ….

Diketahui barisan aritmetika 3, 19, 35, …. Di antara tiap dua suku yang berurutan disisipkan 3 buah bilangan sehingga membentuk barisan aritmetika baru. Suku ke-15 dari barisan aritmetika yang baru adalah ….
A.55
B.59
C.63
D.67
E.71
Pembahasan:
a = 3
disisipi 3 buah.
u15 = …. ?

Jadi suku ke-15 dari barisan aritmetika yang baru adalah 59.

Jawaban: B