Daerah penyelesaian suatu sistem pertidaksamaan linear berbentuk

Daerah penyelesaian suatu sistem pertidaksamaan linear berbentuk segi empat dengan titik-titik sudut A(2, 1), B(7, 4), C(1, 7), dan D(-2, 3).
a.Gambarlah daerah penyelesaiannya!
b.Tentukan sistem pertidaksamaan linear yang mewakili daerah penyelesaian tersebut!
Jawab:

Jadi sistem pertidaksamaannya:

3x – 5y ≤ 1; x + 2y ≤ 15; 4x – 3y ≥ -17; x + 2y ≥ 4.
—————-#—————-