Geografi berkaitan erat dengan peta. Cabang ilmu

Geografi berkaitan erat dengan peta. Cabang ilmu geografi yang mempelajari tentang peta adalah ….
A.geologi
B.kartografi
C.kosmografi
D.biogeografi
E.geomorfologi
Pembahasan:
Geografi berkaitan erat dengan peta. Cabang ilmu geografi yang mempelajari tentang peta adalah kartografi.
Jawaban: B

—————-#—————-