Unsur dengan konfigurasi elektron: 2 . 8

Unsur dengan konfigurasi elektron: 2 . 8 . 8 . 2 jika akan mengikat unsur lain untuk membentuk senyawa, langkah terbaik adalah ….
A.pelepasan 1 elektron sehingga bermuatan 1+
B.pelepasan 2 elektron sehingga bermuatan 2+
C.penangkapan 1 elektron sehingga bermuatan 1-
D.penangkapan 2 elektron sehingga bermuatan 2-
E.memásangkan 2 elektron dengan 2 elektron lainnya
Pembahasan:
Konfigurasi elektron: 2 . 8 . 8 . 2, jadi memiliki elektron valensi 2, sehingga unsur melakukan pelepasan 2 elektron sehingga bermuatan 2+.
Jawaban: B

—————-#—————-