Bagaimana kecenderungan atom-atom berikut dalam mencapai kestabilannya

Bagaimana kecenderungan atom-atom berikut dalam mencapai kestabilannya jika ditinjau dari konfigurasi elektronnya?
a.9F
b.20Ca
c.16S
d.13Al
Jawab:
a.9F = 27(menangkap 1 elektron)
b.20Ca = 2882 (melepas 2 elektron)
c.16S = 286 (menangkap 2 elektron)
d.13Al = 283 (melepas 3 elektron)
—————-#—————-