Jelaskan jenis-jenis teater atau drama kontemporer! Jawab: Jenis-jenis teater

Jelaskan jenis-jenis teater atau drama kontemporer!
Jawab:
Jenis-jenis teater atau drama kontemporer antara lain:
a. Drama monolog adalah drama yang diperankan oleh seorang pemain dengan melakukan percakapan dengan dirinya sendiri.
b. Drama absurd adalah drama yang tokoh, alur cerita, nama pelaku, dan watak tidak dihiraukan oleh pengarang drama.
c. Drama minikata adalah drama yang menggunakan sedikit percakapan (minim kata-kata).
—————-#—————-