Tunjukkan perilaku pelajar yang mencerminkan sikap patuh

Tunjukkan perilaku pelajar yang mencerminkan sikap patuh hukum!
Jawab:
Perilaku pelajar yang mencerminkan sikap patuh hukum antara lain:
a. Selalu bersikap santun.
b. Melaksanakan segala bentuk peraturan.
c. Menghargai orang lain.
d. Mengembangkan sikap toleransi.
—————-#—————-