Diketahui fungsi f dinyatakan oleh f(x) =

Diketahui fungsi f dinyatakan oleh f(x) = 2 cos (2x + 40°) untuk 0° ≤ x ≤ 180°. Tentukan titik maksimumnya!
Jawab:
f(x) = 2 cos (2x + 40°) untuk 0° ≤ x ≤ 180°
Turunan pertama: f'(x) = -4 sin (2x + 40°)
Syarat stasioner:
f'(x) = 0

f(70°) = 2 cos (2(70°) + 40°) = 2 cos 180° = -2

f(160°) = 2 cos (2(160°) + 40°) = 2 cos 360° = 2
Jadi, titik maksimumnya adalah (160°, 2).
—————-#—————-