Diketahui fungsi f(x) = 2 tan x

Diketahui fungsi f(x) = 2 tan x sin x. Jika f’ turunan pertama f, tentukan nilai f'(x) untuk x = π/6!
Jawab:
Kita lakukan turunan seperti berikut:
f(x) = 2 tan x sin x
u = 2 tan x → u’ = 2 sec2 x
v = sin x → v’ = cos x
f'(x) = u’v + uv’
= 2 sec2 x sin x + 2 tan x cos x

—————-#—————-