Grafik fungsi f(x) = x – 5

Grafik fungsi f(x) = x – 5 disajikan seperti berikut.

Tentukan nilai limx→-∞ f(x) dan limx→∞ f(x)!

Jawab:
Untuk nilai x semakin kecil maka nilai f(x) semakin kecil sehingga limx→-∞ f(x) = -∞
Untuk nilai x semakin besar maka nilai f(x) semakin besar sehingga limx→∞ f(x) = ∞
—————-#—————-