Sebuah pegas mempunyai panjang 2 cm. Diberi

Sebuah pegas mempunyai panjang 2 cm. Diberi beban sebesar 200 g sehingga panjang pegas bertambah menjadi 2,01 cm. Berapakah regangan yang dihasilkan pegas tersebut?\
Pembahasan:
Diketahui:
l0 = 2 cm = 2 x 10-2 m
l = 2,01 cm
mbeban = 200 g
Ditanya:
e = …. ?
Dijawab:
Pertama-tama kita cari perubahan panjang pegas:

Jadi regangan yang dihasilkan pegas adalah 5 x 10-3.

—————-#—————-