Identifikasikan ciri-ciri kehidupan pada zaman devon! Jawab: Ciri-ciri kehidupan

Identifikasikan ciri-ciri kehidupan pada zaman devon!
Jawab:
Ciri-ciri kehidupan zaman devon adalah:
a. Muncul-nya tumbuh-tumbuhan darat pertama dan binatang bertulang belakang.
b. Di laut dijumpai kelompok binatang yang tak bertulang belakang, antara lain Ammonit dan Brachiopoda.
—————-#—————-