Sebutkan beberapa strategi pertahanan dalam permainan softball! Jawab: Berikut

Sebutkan beberapa strategi pertahanan dalam permainan softball!
Jawab:
Berikut beberapa strategi pertahanan dalam permainan softball.
a. Menguasai Pelari. Strategi ini dilakukan dengan cara masing-masing pemain menjaga pelari agar tidak dapat melanjutkan ke base di depannya.
b. Mematikan dengan Pasti. Mematikan dengan pasti adalah seorang pemain harus jeli untuk memilih pemain lawan yang lebih mudah atau paling mudah dimatikan.
c. Mematikan Lebih dari Satu. Mematikan lebih dari satu adalah seorang pemain mencoba mematikan lebih dari seorang pemain lawan.
d. Mati Terpaksa (Force Out). Force out terjadi jika penjaga lapangan menyentuh base dengan membawa bola sebelum pelari dapat mencapai base yang di- tuju.
e. Menjaga Pukulan Menahan (Bunt). Bunt adalah bagaimana agar penjaga lapangan dapat menangkap bunt tanpa meninggalkan base terlalu lama.
f. Menjaga Bola Lambung. Menjaga bola lambung adalah bagaimana agar penjaga dapat menentukan arah bola lambung dan siapa yang harus menangkapnya.
g. Menjaga Mencuri Base (Steal). Apabila pemain lawan melakukan strategi steal, yang harus dilakukan adalah bergerak ke arah base dan menyebutkan steal.
h. Menyambung atau Meneruskan (Relays Ball). Ketika bola berada di daerah outfield, cara paling baik untuk melemparkan kembali bola ke arah adalah melakukan relay dengan beberapa pemain. 
i. Memotong Bola (Cut Off The Ball). Memotong bola adalah jika ada pelari yang akan membuat nilai, sebelum diterima catcher bola dipotong oleh pemain lain di depan home plate. 
j. Mematikan Dua Pelari (Double Play). Double play adalah membuat dua pemain mati dalam satu rangkaian permainan. 
—————-#—————-