Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan daerah yang sangat

Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan daerah yang sangat istimewa, khususnya dalam pengisian jabatan kepala daerahnya. Bagaimanakah pengisian jabatan Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta?
Jawab:
Gubernur DIY adalah Sri Sultan Hamengkubuwono sedangkan wakil gubernurnya adalah Adipati Paku Alam yang diberikan secara turun-turun menurut aturan keraton.
—————-#—————-