Identifikasi kekuasaan dan kewenangan presiden sebagai kepala

Identifikasi kekuasaan dan kewenangan presiden sebagai kepala pemerintahan!
Jawab:
Sebagai kepala pemerintahan presiden memiliki kekuasaan dan kewenangan antara lain sebagai berikut.
a.Memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar.
b.Mengajukan rancangan undang-undang (RUU) kepada Dewan Perwakilan Rakyat.
c.Menetapkan peraturan pemerintah (PP) untuk menjalankan undang-undang
d.Menetapkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perpu) dalam hal kegentingan yang memaksa
e.Mengangkat dan memberhentikan menteri-menteri
f.Membentuk suatu dewan pertimbangan yang bertugas memberikan nasihat dan pertimbangan kepada presiden yang selanjutnya diatur dengan undang-undang.
g.Membahas dan melakukan persetujuan dengan DPR atas setiap RUU.
h.Mengesahkan RUU yang telah disetujui bersama untuk menjadi undang-undang.
—————-#—————-