Tuliskan tiga contoh sikap positif sesuai dengan

Tuliskan tiga contoh sikap positif sesuai dengan sila keempat!
Jawab:
Sikap positif sesuai Pancasila sila keempat yaitu:
1)Tidak memaksakan kehendak kepada orang lain.
2)Mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat.
3)Mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama. 
4)Menerima dan melaksanakan setiap keputusan musyawarah.
5)Mempertanggungjawabkan setiap keputusan musyawarah secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa
—————-#—————-