Pada masa Khalifah Al-Mahdi, terdapat seorang yang

Pada masa Khalifah Al-Mahdi, terdapat seorang yang mengaku “Nabi yang Berkerudung” yang menentang pemerintahan Bani Abbasiyah bernama ….
A.Hisyam bin Hakim
B.Hisyam bin Malik
C.Marwan bin Hikam
D.Hikam Al-Anbar
E.Hikam Al-Hafiz
Pembahasan:
Pada masa Khalifah Al-Mahdi, terdapat seorang yang mengaku “Nabi yang Berkerudung” yang menentang pemerintahan Bani Abbasiyah bernama Hisyam bin Hakim.
Jawaban : A