Langkah-langkah yang dilakukan oleh Bani Abbasiyah untuk

Langkah-langkah yang dilakukan oleh Bani Abbasiyah untuk menggulingkan kekuasan bani Umayyah adalah,kecuali ….
A.Membentuk gerakan bawah tanah
B.Menjadikan khurasan sebagai pusat gerakan politik
C.Menerapkan politik bersahabat Menjadikan khurasan sebagai pusat gerakan politik
D.Melakukan politik adu domba
E.Menanggalkan nama bani abbas dalam setiap gerakannya
Pembahasan:
Langkah-langkah yang dilakukan oleh Bani Abbasiyah untuk menggulingkan kekuasan bani Umayyah:
1.Membentuk gerakan bawah tanah
2.Menjadikan khurasan sebagai pusat gerakan politik
3.Menerapkan politik bersahabat Menjadikan khurasan sebagai pusat gerakan politik

4.Menanggalkan nama bani abbas dalam setiap gerakannya
Jawaban : D