Gatekna tembang ing ngisor iki! Ngelmu iku kalakone

Gatekna tembang ing ngisor iki!
Ngelmu iku kalakone kanthi laku, Lekase lawan kas, Tegese kas nyantosani, Setya budya pangekese dur angkara.
Tulisna gancarane tembang ing dhuwur!
Wangsulan:
Ngelmu iku kudu dilakoni kanthi cara ditindakake ing padinan, ora mung disinau. Nglakoni kuwi mau kudu nduweni niyatan sing greged lan kudu bisa ngendhaleni tumindak sing ala.
—————-#—————-