Sebutna jinis-jinise sandhangan wyanjana! Wangsulan: Jinis-jinise sandhangan wyanjana yaiku

Sebutna jinis-jinise sandhangan wyanjana!
Wangsulan:
Jinis-jinise sandhangan wyanjana yaiku kaya ing ngisor iki.
a. Cakra ndadekake aksara kang disandhangi antuk seselan ”r”.
b. Ceret ndadekake aksara kang disandhangi antuk seselan ”re”.
c. Pengkal ndadekake aksara kang disandhangi antuk seselan ”y”.
—————-#—————-