Wacanen pawarta ing ngisor iki! Panggung Seni Sewu

Wacanen pawarta ing ngisor iki!
Panggung Seni Sewu Kembang ing TBS
Kurang luwih 30 pepanthan kasenian saka maneka warna tlatah ing Jateng lan Yogyakarta sumedya ngramekake Taman Budaya Jawa Tengah utawa Taman Budaya Surakarta ing adicara panggung seni sewu kembang kang kawiwitan dina Setu (24/1) nganti tekan dina Jumuwah (30/1).
Adicara iku digelar dening Dinas Pendhidhikan Kabudayan Provinsi Jawa Tengah kang ngrumat TBS Solo. Kabeh kasenian dening 30 pepanthan saka tlatah Jateng lan Yogyakarta bisa ditonton warga kanthi lelahanan utawa gratis. Miturut ketua bidang pengembangan seni TBJT Solo, pagelaran panggung seni sewu kembang bakal kagelar saben taun kawiwitan saka taun iki.
a.Apa isi pawarta kasebut?
b.Sapa sing nganakake adicara panggung seni sewu kembang ing TBS?
Wangsulan:
a.Pawarta kasebut ngenani pagelaran panggung sewu kembang ing TBS.
b.Adicara iku digelar dening Dinas Pendhidhikan Kabudayan Provinsi Jawa Tengah kang ngrumat TBS Solo.
—————-#—————-