Mulane Nduk, gegantilaning jiwaku, sadurunge bapakmu dipundhut

Mulane Nduk, gegantilaning jiwaku, sadurunge bapakmu dipundhut bali karo sing Mahakuwasa, aku arep ngandhakake sawijining wewadi menyang kowe, supaya kowe ngerti. Wewadi iki wis lawas banget daksimpen primpen, suket godhong ora ana sing ngerti.
Tembung kang kacithak kandel nduweni teges ….
A.prekara 
B.prastawa
C.rahasia
D.babagan
E.masalah
Wangsulan:
Tembung kang kacithak kandel “Wewadi” nduweni teges rahasia.
Jawaban : C