Saka guru ing omah joglo kudu kuwat

Saka guru ing omah joglo kudu kuwat amarga ….
A.nduweni makna dadi sanggane urip ing donya lan akhirat
B.dadi punjering omah
C.wewangunane luwih gedhe tinimbang liyane
D.ana ing tengah-tengah omah
E.dadi sakaning omah
Wangsulan:
Saka guru ing omah joglo kudu kuwat amarga nduweni makna dadi sanggane urip ing donya lan akhirat.
Jawaban : A