Mulok Basa Jawa Perlu Dievaluasi Nasib basa Jawa

Mulok Basa Jawa Perlu Dievaluasi
Nasib basa Jawa lan ejaan basa Jawa ing aksara Latin ing titi wanci iki pancen tansaya bubrah. Pilihane tumrap generasi mudha Jawa jaman saiki mung ana loro. Pilihane, melu nut bubrahe basa Jawa lan ejaan basa Jawa ing aksara Latin utawa ngudi murih basa Jawa lan ejaan basa Jawa ing aksara Latin kuwi tetep nut ing paramasastra.
Yen ta pilihane sing kapindho, mula pamulangan basa Jawa kudu diwiwiti nalika bocah ajar ngomong, nalika bocah mlampahi Pendhidhikan Anak Usia Dini (PAUD), Taman Kanak-Kanak (TK), lan SD. Sing wigati dhewe, kudune basa Jawa digunakake minangka basa pangantar ing TK lan SD kelas I – III saben dina.
“Tandha diakritik apike diuripake lan digunakake maneh ….”
Tembung diakritik tegese ….
A.tandha titik ing sadhuwure huruf
B.tandha koma
C.tandha tambahan, kaya ta wulu, pepet, lan sapanunggalane
D.tandha wacan kanggo mungkasi ukara
E.tandha tambahan ing sandhuwure huruf, kaya ta é
Wangsulan:
Tembung diakritik tegese tandha tambahan ing sandhuwure huruf, kaya ta é.
Jawaban : E