Pratelan ing ngisor iki kang cocog kanggo

Pratelan ing ngisor iki kang cocog kanggo paribasan “kacang ora ninggal lanjaran” yaiku ….
A.Kawit mau kok anane padha nesu, jane karepe piye?
B.Sipate Andi padha karo sipate ibune kang meneng lan pinter.
C.Nalika wong tuwane dadi lurah, Anggi senengane mung menehi prentah karo kancane.
D.Iqbal kepengin dadi santri ing Jawa Timur supaya dadi bocah kang prigel babagan agama.
E.Pak Anton nembe kapusan amarga entuk SMS kang ngandharake menawa dheweke entuk undhian, banjur menyang bank kanggo mbayar pajek hadhiyah undhian Rp5.000.000,00. Pak Anton manut wae, jebule malah kapusan.
Wangsulan:
Kang cocog kanggo paribasan “kacang ora ninggal lanjaran” yaiku “Sipate Andi padha karo sipate ibune kang meneng lan pinter”.
Jawaban : B