Gatekna geguritan ing ngisor iki! Aku lila Korban jiwa

Gatekna geguritan ing ngisor iki!
Aku lila
Korban jiwa raga kanggo bumiku
Nadyan awak ajur dadi sawur
Lan getihku mlabar mili, netes ing bumi pertiwi
Labet raharjaning negara
Gatra katelu lan kapapat geguritan Ing dhuwur ngandhut majas ….
A.metafora
B.personifikasi
C.hiperbola
D.metonimia
E.sarkasme
Wangsulan:
Gatra “Nadyan awak ajur dadi sawur,¬†Lan getihku mlabar mili, netes ing bumi pertiwi”¬†ngandhut majas hiperbola (diluweh-luwehno).
Jawaban : C