Gatekna geguritan ing ngisor iki! Tengah Wengi Yen ing

Gatekna geguritan ing ngisor iki!
Tengah Wengi
Yen ing tengah wengi
Ana angin kang semliwer
Mandeng bulan purnama sidi
Ati sangsaya ayem
Kelingan kanikmataning
Gusti Sing tanpa wates paring kawelas asih marang makhluk
Sembahipun amung pasrah
Manut cacahing gatra, geguritan kasebut kalebu geguritan ….
A.gita panca gatra
B.gita sad gatra
C.gita sapta gatra
D.gita hastha gatra
E.gita nawa gatra
Wangsulan:
Manut cacahing gatra, geguritan kasebut kalebu geguritan gita hastha gatra.
Jawaban : D