Sliramu Sinawang saka netramu Ana rasa kang kebak pitakon Ya

Sliramu
Sinawang saka netramu
Ana rasa kang kebak pitakon
Ya gene sliramu musna sajroning werdi
Rinasa ing sajroning tyas
Ana rasa wuyung kang tansah ngrembuyung
Tanpa kuwawa bisa entuk jampi
 
1.Underaning gagasan utawa tema geguritan kasebut yaiku ….
A.kasarasan
B.pasrawungan
C.katresnan 
D.karesikan
E.kadurjanan
Wangsulan:
Underaning gagasan utawa tema geguritan kasebut yaiku katresnan.

2.Wos utawa isi geguritan Sliramu yaiku ….
A.srawunge mudha-mudhi jaman saiki
B.rasa kangen marang pawongan kang wis lunga
C.rasa katresnan marang wong kang ora bisa diampet
D.kasetyaning wong kang tinilar dening pasangan
E.katresnan ingkang cinidra dening pasangan
Wangsulan:
Wos utawa isi geguritan Sliramu yaiku rasa kangen marang pawongan kang wis lunga.
Jawaban : B