Gatekna tembang ing ngisor iki! Mangka ta kang

Gatekna tembang ing ngisor iki!
Mangka ta kang aran laku,
Lakune ngelmu sejati,
Tan dahwen pati openan,
Tan panasten nora jail,
Tan njurungi ing kahardan,
Amung eneng mamrih ening.
Miturut tembang kasebut tegese tembung “panasten” yaiku ….
A.seneng nyacad lepating wong liya
B.meri marang wong liya
C.gampang nesu marang sapadha-padha
D.seneng aweh marang liyan
E.tresna marang wong tuwa
Wangsulan:
Miturut tembang kasebut tegese tembung “panasten” yaiku gampang nesu marang sapadha-padha.
Jawaban : C