Perhatikan gambar di samping!Bangunan tersebut didirikan untuk

Perhatikan gambar di samping!

Bangunan tersebut didirikan untuk memuja dewa Amon-Ra (dewa bulan matahari). Bangunan tersebut dijumpai pada peradaban ….

A.Cina Kuno
B.lembah Sungai Gangga
C.lembah Sungai Nil
D.India Kuno
E.Mesopotamia
Pembahasan:
Bangunan tersebut didirikan untuk memuja dewa Amon-Ra (dewa bulan matahari). Bangunan tersebut dijumpai pada peradaban lembah Sungai Nil.
Jawaban : C